☙ Skład Literacki - to miejsce ma znaczenie! ✦ Autorskie wiersze i teksty ✦ Muzyka, grafika i film ✦ Odwiedzaj, oceniaj i komentuj! ✦ ✍ Zostaw swój ślad! ✦ Pozdrawiam wszystkich czytelników! © Artbook

✧ morze


oddałbym życie

za niewinnych

tyle jest warte

co morze

wylanych łez


płonie las

zwątpień

zbiera żniwo 

lęków


tam

płomienne słowa

chowają się

wśród

niepewności


może

ten jeden raz

oddam

właściwe


spośród


wielu


© Artbook

✧ dysonans

zbyt częste uderzenia

pytają o przyczynę

przepaści


kiedy pochylam się

nad tematem

szukam


alternatywa

nie odpowiada

chowa się


może za bardzo

wzburzone

emocje


jak pogodzić

człowieka

nastroje

 

złe

dobrem

zwyciężać

 

a może przestać

być dobrym

dla

 

zła

 

© Artbook

★ Wanda Sieradzka - Samobójstwo

Trzecie piętro -

czwarte, piąte -

 parapet okna

byle prędzej

głową w dół

pod jakimś kątem

skoczyć!...

I pogrzebać ból.

 Nie ma ludzi* -

desperacja

Pustka! Wściekłość!

Nie ma Boga!

Świst powietrza -

dom... akacja

 z kwieciem bladym

jak ma trwoga...

- - - - 

Potem cisza...

Potem spokój...

I już nigdy, nigdzie ja.

 Jeszcze tylko serce moje

dawnych burz 

tęsknotą drga...

 

(Warszawa, 1942 r.)

 

 *Nie ma ludzi… — wiersz powstał w getcie warszawskim, do którego autorka trafiła w wieku 17 lat wspólnie z rodzicami; ojciec autorki zmarł w maju 1942 na tyfus. Wiersz był reakcją na wiadomość, że matka autorki została zabrana na Umschlagplatz, czyli miejsce, z którego w tym czasie wyruszały transporty więźniów getta do obozu zagłady w Treblince oraz obozów w dystrykcie lubelskim. 

Getto warszawskie było zamkniętą dzielnicą, utworzoną jesienią 1940 r. przez nazistów dla odizolowania osób pochodzenia żydowskiego od reszty polskiego społeczeństwa i od dzielnicy niemieckiej. Na niewielkim terytorium stłoczono 460 tys. osób, przesiedlonych z różnych części Warszawy oraz z innych miejscowości wcielonych do III Rzeszy. Z czasem dzielnicę szczelnie zamknięto, nikt nie mógł jej opuścić bez zgody okupacyjnych władz. Zapasy żywności i innych artykułów przywiezione przez przesiedleńców szybko się wyczerpały, a w getcie zaczął panować głód i choroby. 

Wynikało to z planowej polityki nazistów, którzy ograniczyli dzienną dawkę kalorii do 180 (czyli 10 proc. tego, czego potrzebuje dorosła osoba). Ponad 90 tys. więźniów getta zmarło z głodu i chorób w ciągu pierwszych kilkunastu miesięcy działania getta. 22 lipca 1942 rozpoczęła się tzw. wielka akcja deportacyjna. 

W ciągu kolejnych dwóch miesięcy mieszkanki i mieszkańców getta gromadzono na Umschlaplatzu, gdzie oczekiwali od kilku godzin do kilku dni na transport do obozów zagłady. W tym okresie wywieziono 250–300 tys. osób, w tym ponad 50 tys. dzieci, z czego 4 tys. z blisko trzydziestu sierocińców i internatów. Dopiero we wrześniu mieszkańcy getta pozyskali informacje, że transporty kończyły się w obozach zagłady ludobójstwem. Wielka akcja zakończyła się 24 września. 

Na terenie zmniejszonego getta pozostało 60 tys., a kolejna fala deportacji rozpoczęła się w styczniu 1943 r. W międzyczasie żydowskie organizacje oporu pozyskały uzbrojenie, dzięki czemu wszczęły dwa powstania, pierwsze, mniejsze, 18 stycznia, drugie, rozpoczęte 19 kwietnia 1943, trwało do 16 maja. 

Jeszcze przez kilka miesięcy ostatni ocaleńcy ukrywali się wśród gryzów getta. Nieliczni powstańcy, którym udało się uniknąć deportacji, dołączyli do Armii Ludowej lub Armii Krajowej, część także brała udział w powstaniu warszawskim 1944.

Źródło: WolneLektury.pl 

✧ punkt


nam nic nie dolega

kiedy nie trafią

w najczulszy

punkt

 

wtedy

 

zbieramy łzy

aby zacierać

ślady

 

w pamiętniku

 

jest opowieść

historia

nasączona

prawdą

 

a potem

zgryzota

ubita fałszem

niejasności

 

co to znaczy istnieć

jak nazywa się postać

kiedy odkrywam

czas

 

aby żyć

 

© Artbook

✧ okno


wśród miast i misteczek

płyną fale wzburzenia

zatrzymują zdanie

to zasłyszane

i pieczęcią

honoru

wybite

okno

 

na świat

 

© Artbook 

✧ życie


gram natchnienia

to epopeja marzeń

która kosztuje

mistrza

 

życie

 

© Artbook